Kancelaria Adwokacka Bartosz Kamil Obrębski

Rozwody i sprawy rodzinne

Umowa konkubencka

Umowa o konkubinacie. Osoby które z różnych przyczyn nie chcą lub nie mogą zawrzeć regulowanego prawem rodzinnym małżeństwa, są w stanie określić warunki związku w jakim pozostają- w tzw. umowie konkubenckiej.

Podział majątku wspólnego

Na czym polega podział majątku wspólnego? Orzeczenie przez sąd rozwodu, a więc ustanie związku małżeńskiego, rodzi szereg problemów, które powinny zostać uregulowane pod względem prawnym.

Rozdzielność majątkowa (intercyza)

Czym jest rozdzielność majątkowa?
Zasadą jest, że w chwili zawarcia związku małżeńskiego między małżonkami powstaje małżeński ustrój majątkowy określany jako ustawowa wspólność majątkowa.

Małżeńskie ustroje majątkowe

Czym są małżeńskie ustroje majątkowe?
Ustawodawca określając zasady dotyczące funkcjonowania małżeństwa nie pominął także kwestii finansowych.

Sprawy rodzinne w tym rozwody

Pomagamy w przeprowadzeniu postępowania rozwodowego oraz w innych sprawach rodzinnych (w tym alimenty, kontakty, miejsce zamieszkania).

W ramach praktyki pomagamy w przeprowadzeniu postępowań sądowych jak również w negocjacjach mających na celu zawarcie ugód, w tym ugód alimentacyjnych.

Ponieważ sprawy rodzinne związane są z niezwykle wrażliwą materią do każdej prowadzonej sprawy podchodzimy indywidualnie aby zapewnić Klientom komfort w i tak już niekiedy trudnych sytuacjach życiowych.