Kancelaria Adwokacka Bartosz Kamil Obrębski

KANCELARIA ADWOKACKA

Kancelaria Adwokacka świadczy usługi prawne w zakresie prawa rodzinnego, spadkowego oraz karnego (w tym prawo wykroczeń, prawo karno-skarbowe).

Jako kancelaria z doświadczeniem procesowym naszą ofertę kierujemy głównie do osób poszukujących wsparcia prawnego w obliczu postępowań przed Sądem.

O Kancelarii

Kancelaria Adwokacka mieści się na Saskiej Kępie (Praga Południe) w Warszawie, świadczy jednak pomoc prawną nie tylko w Warszawie ale również na terenie całej Polski.

Choć naszym głównym polem działania są postępowania sądowe to na zlecenie Klientów zajmujemy się również również przygotowywaniem różnego rodzaju dokumentów prawnych (np. umowy, statutu, regulaminy).

W zakresie prawa rodzinnego zajmujemy się sprawami rozwodowymi, alimentami, ustaleniem zakresu kontaktów rodzica z dzieckiem oraz innymi sprawami dotyczącymi relacji rodzinnych. (warszawa adwokat rozwody, adwokat sprawy rozwodowe).

Kancelaria współpracuje dodatkowo z notariuszami, komornikami, doradcami podatkowymi, rzeczoznawcami czy detektywami. Zapewnia to szybkość i kompleksowość świadczonych usług.

Praktyka

Prawo Cywilne

Pomagamy w dochodzeniu praw Klienta przed Sądem Cywilnym ze szczególnym uwzględnianiem indywidualnych potrzeb.

Dobra Osobiste

Pomagamy w dochodzeniu roszczeń wynikających z naruszonych dóbr osobistych oraz chronimy przed ich naruszeniem.

Prawa Autorskie

Pomagamy w ochronie praw autorskich i praw pokrewnych przynależnych naszym Klientom.

Prawo Pracy

Pomagamy Klientom w sporach powstałych na tle prawa pracy oraz zabezpieczamy interesy Klientów.

Spadki i postępowania spadkowe

Pomagamy w przeprowadzeniu postępowania spadkowego oraz w podziale majątku spadkowego.

Rozwody i sprawy rodzinne

Rozwody i sprawy rodzinne Sprawy rodzinne w tym rozwody Pomagamy w przeprowadzeniu postępowania rozwodowego oraz w innych sprawach rodzinnych.

Prawo
Gospodarcze

Pomagamy w prowadzeniu oraz w rozpoczęciu prowadzenia działalności od strony prawnej.

Prawo Karne

Bronimy Klientów w sprawach karnych oraz w sprawach o wykroczenia.

Blog - najnowsze wpisy

Kara umowna

Zastosowanie kary umownej umożliwia zabezpieczenie interesów jednej ze stron umowy, na wypadek jej niewykonania przez kontrahenta. Aby odniosła ona taki skutek, konieczne jest jej zastrzeżenie w zawieranym kontrakcie w sposób, jakiego wymagają obowiązujące w tym przedmiocie reguły prawne.

Najem okazjonalny

Najem okazjonalny jest szczególnym rodzajem najmu lokalu mieszkalnego. Jego konstrukcja prawna zapewnia jego właścicielowi znacznie skuteczniejszą ochronę przed „kłopotliwymi” lokatorami niż w przypadku zwykłego najmu.

Zadatek a zaliczka

Zadatek jest formą zabezpieczenia jednej ze stron umowy przed jej nieuzasadnionym niewykonaniem przez drugą z nich. Stanowi on także dla niej rekompensatę, gdy taka okoliczność mimo wszystko zajdzie.

Rozwód – wszystko co musisz wiedzieć od A do Z – poradnik dla Ciebie

Niekiedy to właśnie rozwód jest najwłaściwszym rozwiązaniem – tak jak dla samych współmałżonków, tak i również dla ich najbliższych i dzieci. Trwające coraz dłużej intensywne spory, które wynikają z niedopasowania Waszych charakterów, całkowity zanik więzi pomiędzy Wami czy nagminne zdrady z pewnością nie zaliczają się do rzeczy przyjemnych.

Zasiedzenie

Zasiedzenie jest jedną z form nabycia prawa własności. Dokonuje się to w stosunku do cudzej rzeczy, na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz wskutek upływu określonego przedziału czasu.

Klauzule abuzywne

Stosowanie klauzul abuzywnych zawierających niekorzystne rozwiązania umowne, w rażący sposób narusza stan równowagi stron danego stosunku prawnego. Jako takie są surowo zabronione w stosunku do konsumentów przez obowiązujące przepisy prawa, które traktują je jako nieważne, a więc nie wywołujące żadnych skutków.

Zapraszamy do kontaktu

Adres

ul. Saska 48 lok. 32, 03-914 Warszawa

E - mail

adwokat.obrebski@gmail.com

Telefon

508 269 045