Kancelaria Adwokacka Bartosz Kamil Obrębski

Blog - najnowsze wpisy

Zasiedzenie

Zasiedzenie jest jedną z form nabycia prawa własności. Dokonuje się to w stosunku do cudzej rzeczy, na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz wskutek upływu określonego przedziału czasu.

Klauzule abuzywne

Stosowanie klauzul abuzywnych zawierających niekorzystne rozwiązania umowne, w rażący sposób narusza stan równowagi stron danego stosunku prawnego. Jako takie są surowo zabronione w stosunku do konsumentów przez obowiązujące przepisy prawa, które traktują je jako nieważne, a więc nie wywołujące żadnych skutków.

Cesja umowy

Skutkiem cesji umowy jest przelew wynikającej z niej wierzytelności na rzecz osoby trzeciej. Odbywa się to w drodze umowy zawieranej pomiędzy wierzycielem a nabywcą.

Znieważanie funkcjonariusza publicznego

Znieważanie funkcjonariusza. Przestępstwo znieważenia funkcjonariusza jest szczególną formą przestępstwa znieważenia. Jego znamiona są bardzo podobne, zaś zasadniczą różnicą jest to, iż może ono być skierowane tylko i wyłącznie przeciwko funkcjonariuszowi publicznemu.

Wydziedziczenie

Jakie mogą być podstawy wydziedziczenia? Wydziedziczenie dokonane w testamencie wyłącza krąg osób, które zostały nim objęte, od zachowku.

Dziedziczenie przez wnuki

Kiedy dziedziczą wnuki? Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w pierwszej kolejności do dziedziczenia powołani są małżonek oraz dzieci spadkodawcy.