Kancelaria Adwokacka Bartosz Kamil Obrębski

Prawo pracy

Roszczenia pracownicze

W ramach usługi pomagamy Klientom w egzekwowaniu praw pracowniczych w tym w dochodzeniu przywrócenia do pracy, odszkodowania czy uzyskania zaległego wynagrodzenia. Pomagamy dochodzić roszczeń zarów…

Dowiedz się więcej »

Czym jest prawo pracy?

Prawo pracy to gałąź prawa regulująca stosunki między pracodawcami a pracownikami. Obejmuje zasady dotyczące zatrudniania, wynagradzania, czasu pracy, urlopów, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony praw pracowników. Prawo pracy ma na celu zapewnienie sprawiedliwych i bezpiecznych warunków pracy, ochronę praw pracowników oraz uregulowanie obowiązków pracodawców. Przepisy prawa pracy są zawarte w Kodeksie pracy oraz w innych ustawach i aktach wykonawczych, które szczegółowo określają prawa i obowiązki stron stosunku pracy.

Ochrona praw pracowników Warszawa

Nasza kancelaria oferuje kompleksową pomoc prawną z zakresu prawa pracy dla pracowników w Warszawie. Pomagamy pracownikom w rozwiązywaniu różnych problemów związanych z zatrudnieniem, takich jak:

  • Naruszenia praw pracowniczych – reprezentujemy pracowników w sprawach dotyczących mobbingu, dyskryminacji oraz innych naruszeń praw pracowniczych.
  • Rozwiązanie umowy o pracę – doradzamy w kwestiach związanych z rozwiązaniem umowy o pracę, zarówno ze strony pracownika, jak i pracodawcy oraz reprezentujemy w sporach dotyczących bezprawnego zwolnienia.
  • Dochodzenie zaległych wynagrodzeń – pomagamy w dochodzeniu zaległych wynagrodzeń, premii, dodatków oraz innych należności wynikających z umowy o pracę.
  • Czas pracy i urlopy – doradzamy w sprawach dotyczących czasu pracy, nadgodzin, urlopów oraz innych kwestii związanych z organizacją czasu pracy.
  • Ochrona zdrowia i bezpieczeństwa pracy – reprezentujemy pracowników w sprawach dotyczących naruszeń przepisów BHP oraz dochodzenia roszczeń związanych z wypadkami przy pracy i chorobami zawodowymi.

Reprezentowanie pracodawców Warszawa

Oferujemy wsparcie prawne dla pracodawców w zakresie prawa pracy. Pomagamy pracodawcom w szerokim zakresie spraw:

  • Sporządzanie i opiniowanie umów o pracę – oferujemy doradztwo w zakresie sporządzania umów o pracę oraz ich weryfikację pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami.
  • Regulaminy i polityka wewnętrzna – pomagamy w tworzeniu regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania oraz innych dokumentów wewnętrznych.
  • Zwolnienia i restrukturyzacja zatrudnienia – doradzamy w sprawach związanych z rozwiązaniem umów o pracę, zwolnieniami grupowymi oraz restrukturyzacją zatrudnienia.
  • Reprezentacja przed sądami i urzędami – reprezentujemy pracodawców w sporach sądowych oraz przed organami administracji publicznej, w tym podczas kontroli przeprowadzanych przez Państwową Inspekcję Pracy.

Prawo pracy - pomoc prawna adwokata Warszawa

Specjalizujemy się w prawie pracy, oferując profesjonalne wsparcie prawne zarówno pracownikom, jak i pracodawcom. Podchodzimy indywidualnie do każdej sprawy, dostosowując nasze działania do specyficznych potrzeb i oczekiwań klientów. Zapewniamy kompleksową obsługę prawną, od doradztwa i sporządzania dokumentów, po reprezentację w sporach sądowych i negocjacjach. Nasze działania opierają się na rzetelności, transparentności i zaangażowaniu, co pozwala nam skutecznie wspierać klientów w rozwiązywaniu problemów związanych z prawem pracy. Jesteśmy gotowi zapewnić profesjonalne wsparcie i skuteczną reprezentację prawną, dostosowaną do indywidualnych potrzeb i oczekiwań naszych klientów.