Kancelaria Adwokacka Bartosz Kamil Obrębski

Prawo pracy

Ustalenie istnienia stosunku pracy

Przygotowujemy Klienta do postępowania i przeprowadzamy w jego imieniu postępowania mające na celu ustalenie istnienia stosunku pracy. Adwokat Warszawa prawo pracy Kontakt pod numerem telefonu.

Roszczenia pracownicze

W ramach usługi pomagamy Klientom w egzekwowaniu praw pracowniczych w tym w dochodzeniu przywrócenia do pracy, odszkodowania czy uzyskania zaległego wynagrodzenia. Pomagamy dochodzić roszczeń zarów…

Pomagamy Klientom w sporach powstałych na tle prawa pracy oraz zabezpieczamy interesy Klientów poprzez sporządzania i analizowania umów.