Kancelaria Adwokacka Bartosz Kamil Obrębski

Spadki i postępowania spadkowe

Podział majątku spadkowego

W ramach usługi oferujemy przygotowanie pism procesowych oraz przeprowadzenie postępowania mającego na celu wydanie postanowienia o dokonaniu podziału spadku. W ramach pomocy prawnej Klienta do prz…

Postepowanie o stwierdzenie nabycia spadku

W ranach usługi oferujemy przygotowanie pism procesowych oraz przeprowadzenie postępowania mającego na celu wydanie postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku. W ramach pomocy prawnej dokonujemy a…

Dziedziczenie przez wnuki

Kiedy dziedziczą wnuki? Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w pierwszej kolejności do dziedziczenia powołani są małżonek oraz dzieci spadkodawcy.

Dział spadku

Jak odbywa się dział spadku? Dział spadku ma na celu zniesienie wspólności majątku spadkowego i wskazanie, jakie poszczególne, wchodzące w jego skład przedmioty majątkowe przypadną na wyłączną własność poszczególnych spadkobierców.

Stwierdzenie nabycia spadku

Czym jest stwierdzenie nabycia spadku? Stwierdzenie nabycia spadku jest instytucją prawa cywilnego, której celem jest prawne potwierdzenie stanu majątkowego spadkobiercy, oraz kręgu spadkobierców powstałego wskutek zdarzenia prawnego, jakim jest otwarcie spadku, co następuje z chwilą śmierci spadkodawcy.

Zachowek

Zachowek jest instytucją prawa spadkowego, mającą na celu ochronę najbliższych krewnych spadkodawcy, przed dokonywaniem przez niego rozporządzeń swoim majątkiem, które byłyby sprzeczne z ich interesami. Jest on uregulowany w przepisach Kodeksu cywilnego.

Pomagamy w przeprowadzeniu postępowania spadkowego oraz w podziale majątku spadkowego.

W ramach praktyki adwokackiej przeprowadzamy postępowania mające na celu między innymi stwierdzenia nabycia spadku, unieważnienie testamentu czy dokonanie podziału spadku.