Prawo Gospodarcze

Stała obsługa prawna podmiotów gospodarczych.

Oferujemy prowadzenie stałej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych takich jak spółki prawa handlowego fundacje, stowarzyszenia oraz osób fizycznych (w tym osób prowadzących działalność gospodarczą, spółek cywilnych, wspólników w spółkach osobowych), jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej (w tym spółki osobowe). W ramach pomocy prawnej oferujemy stałe doradztwo prawne oraz sporządzanie pism sądowych (np. pozwy, wnioski do KRS) oraz poza sądowych (np. umowy statuty, opinie prawne, wezwania do zapłaty).

Zakładanie spółek oraz dokonywanie zmian we wpisie w KRS.

W ramach usługi przygotowujemy i przeprowadzamy cały proces utworzenia rejestracji podmiotu lub zmian w podmiocie w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Oferujemy przygotowanie umów, statutów oraz innych dokumentów niezbędnych w celu założenia i zarejestrowania spółki lub zarejestrowania zmian dotyczących istniejącej spółki w KRS.

Dochodzenie roszczeń

W ramach usługi oferujemy pomoc prawną w zakresie dochodzenia wymagalnych roszczeń związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Przyprowadzamy postępowania Sądowe oraz pertraktacje ugodowe mające na celu odzyskanie zaległych zobowiązań.

Doradztwo prawne.

W ramach usługi oferujemy kompleksowe doradztwo prawne z zakresu prawa gospodarczego w tym prawa handlowego. Oferujemy doradztwo w formie jednorazowych porad oraz stałej obsługi prawnej.

Wystosowywanie wezwań.

W ramach usługi oferujemy wystosowywanie w imieniu Klienta wezwań, w tym do zapłaty, do spełnienia świadczenia, zaniechania naruszeń.

Przygotowywanie pism procesowych.

W ramach usługi oferujemy sporządzanie pism procesowy w imieniu Klienta. Sporządzamy miedzy innymi pozwy, apelacje, zażalenia, wnioski, pozwy przeciwegzekucyjne, sprzeciwy od nakazu zapłaty, zarzuty od nakazu zapłaty, wnioski o wszczęcie egzekucji itp.

Windykacja należności.

W ramach usługi oferujemy dochodzenie na rzecz Klienta należności w tym prowadzenie rokowań przedsądowych, prowadzenie postępowania w tym uzyskiwanie zabezpieczeń należności na rzecz Klienta oraz wspieranie interesów klienta w ramach postępowania egzekucyjnego.