Prawo Gospodarcze

Doradztwo prawne.

W ramach usługi oferujemy kompleksowe doradztwo prawne z zakresu prawa gospodarczego w tym prawa handlowego. Oferujemy doradztwo w formie jednorazowych porad oraz stałej obsługi prawnej. Adw...

więcej

Zakładanie spółek oraz dokonywanie zmian we wpisie w KRS.

Kancelaria prawna prowadzi w Państwa imieniu sprawy z zakresu Krajowego Rejestru Sądowego. Świadczymy kompleksowe usługi w zakresie zakładania spółek prawa handlowego. Przygotowujemy umowę spółki...

więcej

Dochodzenie roszczeń

Kancelaria prowadzi sprawy z zakresu windykacji należności. Reprezentujemy Państwa interesy w postępowaniach: nakazowym – mającym na celu uzyskanie sądowego nakazu zapłaty; zabezpieczającym – ...

więcej

Stała obsługa prawna podmiotów gospodarczych.

Oferujemy prowadzenie stałej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych takich jak spółki prawa handlowego fundacje, stowarzyszenia oraz osób fizycznych (w tym osób prowadzących działalność gospodarczą, ...

więcej

Postępowania upadłościowe i likwidacyjne.

Pomagamy w przeprowadzeniu postępowania upadłościowego. Kompletujemy dokumentację oraz przygotowujemy i składamy stosowny wniosek o upadłość. Reprezentujemy Klienta w postępowaniu przed Sądem or...

więcej

Windykacja należności.

Oferujemy dochodzenie na rzecz Klienta należności w tym prowadzenie rokowań przedsądowych, prowadzenie postępowania w tym uzyskiwanie zabezpieczeń należności na rzecz Klienta oraz wspieranie interesów...

więcej

Przygotowywanie i opiniowanie pism.

Prowadzimy przygotowywanie oraz opiniowanie dokumentów prawnych w tym umów cywilnoprawnych, regulaminów, statutów, ugód.  W ramach współpracy przygotowujemy wszelką dokumentacje prawną koniecz...

więcej

Przygotowywanie pism procesowych.

W ramach usługi oferujemy sporządzanie pism procesowy w imieniu Klienta. Sporządzamy miedzy innymi pozwy, apelacje, zażalenia, wnioski, pozwy przeciwegzekucyjne, sprzeciwy od nakazu zapłaty, zarzut...

więcej

Nakaz zapłaty, jak sie bronić?

Czym jest nakaz zapłaty i kto go wydaje ? Nakaz zapłaty jest to jedno z rodzajów orzeczeń wydawanych przez Sądy Cywilne, w praktyce występują one niezwykle często.  Warto pamiętać, że nakazy z...

więcej

Wystosowywanie wezwań.

W ramach usługi oferujemy wystosowywanie w imieniu Klienta wezwań, w tym do zapłaty, do spełnienia świadczenia, zaniechania naruszeń.   Adwokat Warszawa prawo gospodarcze Kontakt pod num...

więcej

Pomagamy w prowadzeniu oraz w rozpoczęciu prowadzenia działalności od strony prawnej. Oferujemy stałą obsługę prawną jak również doraźne poradnictwo w zakresie prawa gospodarczego.