Kancelaria Adwokacka Bartosz Kamil Obrębski

Co daje rozwód z orzeczeniem o winie?

Spis treści

Rozwód z orzeczeniem winy małżonka, kiedy warto?

O ile ślub to jedno z najpiękniejszych wydarzeń w życiu, rozwód jest zdecydowanie jednym z najtrudniejszych. Szczególnie skomplikowana sytuacja powstaje w momencie, gdy jedna ze stron wnosi o rozwód z orzeczeniem o winie. Mimo wszystko wiele osób decyduje się właśnie na taki krok. Kiedy jest to możliwe z prawnego punktu widzenia? I jakie skutki rozwód z orzeczeniem o winie niesie ze sobą dla każdej ze stron? Przyjrzyjmy się dziś tym zagadnieniom.

Rozwód - kiedy jest możliwy?

Polskie prawo bardzo poważnie podchodzi do kwestii małżeństwa i rozwodu, dlatego nie można go uzyskać z błahych przyczyn lub też zupełnie bez powodu. Zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, małżonkowie mają prawo do żądania rozwiązania małżeństwa poprzez rozwód jedynie w przypadku, gdy w związku doszło do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego. Co kryje się za tym konkretnym sformułowaniem? Choć prawo nie podaje dokładnej definicji, z reguły za taki rozkład pożycia uznaje się całokształt więzi ekonomicznych i emocjonalnych łączących małżonków. Może to być więc przykładowo: niedochowanie wierności małżeńskiej, nadużywanie alkoholu czy innych używek, agresja czy naganne zachowanie wobec członków rodziny, osobne miejsca zamieszkania czy brak wsparcia finansowego i przyczyniania się do zaspokajania potrzeb życiowych. Wszelkie tego typu przesłanki mogą być podstawą do tego, by jedna ze stron żądała rozwodu. Może to być jednak rozwód bez orzekania o winie lub z orzekaniem o winie. Co ważne, orzeczenie o winie za rozpad pożycia małżeńskiego może dotyczyć zarówno jednego z małżonków, jak i oboje z nich. Jaka jest różnica i które rozwiązanie może być korzystniejsze?

Rozwód z orzekaniem o winie – plusy i minusy

Tkwiąc w nieszczęśliwym małżeństwie powinniśmy się dokładnie zastanowić, czy chcemy wnosić o rozwód z orzekaniem o winie, czy też rozstać się za obopólną zgodą. Oczywiście na tę decyzję będą miały wpływ dziesiątki różnych czynników, takich jak przyczyny rozpadu pożycia, obecność dzieci w związku czy chęć obu małżonków do zakończenia związku. Przyjrzyjmy się jednak bliżej plusom i minusom rozwiązania, jakim jest rozwód z orzekaniem o winie.

Zanim podejmiemy decyzję, musimy zdawać sobie sprawę, że proces sądowy w przypadku orzekania o winie trwa o wiele dłużej i jest dla wszystkich trudniejszy. Sąd musi bowiem przeprowadzić bardzo szczegółowe postępowanie dowodowe i wziąć pod uwagę wszelkie, nawet drobne przesłanki, analizując zachowania obojga małżonków i możliwe konsekwencje rozwodu z orzeczeniem o winie jednej ze stron. W takim procesie strona wnosząca o rozwód musi także przytoczyć konkretne dowody nagannego zachowania współmałżonka, które było zawinione i zamierzone. Takim zachowaniem, jak już wyżej wspomnieliśmy, może być zdrada, zaniedbywanie rodziny, groźby, przemoc, agresja, alkoholizm i inne uzależnienia, hazard czy porzucenie współmałżonka. Dowodem na takie zachowanie mogą być zeznania świadków, nagrania, zdjęcia, dowody na piśmie czy notatki urzędowe bądź policyjne. Nawet pomimo wyraźnych dowodów, sąd może nie uznać ich za przyczynę rozpadu związku, gdyż mogą one być jedynie skutkiem wcześniejszego rozpadu pożycia. Taki proces może więc trwać naprawdę długo i wymagać od obu stron dużo cierpliwości. Szczególnie w takiej sytuacji przyda się pomoc doświadczonego w sprawach rozwodowych adwokata.

Jakie mogą być jednak zalety uzyskania rozwodu z orzekaniem o winie? Są one wyjątkowo istotne, gdy w małżeństwie pojawiły się dzieci. Jeśli bowiem złożymy pozew o rozwód z orzeczeniem o winie współmałżonka i otrzymamy go, możemy zyskać konkretną pomoc prawną, która będzie korzystniejsza niż w przypadku innego rodzaju rozwodu. Między innymi daje to możliwość ubiegania się o dożywotnie alimenty od winnego współmałżonka ze względu na pogorszenie sytuacji materialnej po rozwodzie. Również podział majątku po rozwodzie z orzeczeniem o winie może być korzystniejszy dla strony niewinnej. Małżonek uznany za winnego rozpadu pożycia będzie także w takiej sytuacji zobowiązany do pokrycia kosztów postępowania sądowego. Co jednak najważniejsze dla byłych małżonków będących rodzicami – sąd z dużym prawdopodobieństwem zadecyduje, że dzieci pozostaną przy rodzicu, który był niewinny rozpadu pożycia. Również na takie dzieci mogą zostać zasądzone alimenty.

Powyższy tekst w sposób dość ogólny przybliża problematykę oraz korzyści i ryzyka związane z rozwodem z orzekaniem winy za rozpad pożycia małżeńskiego.  W takiej i innych sprawach zachęcam do kontaktu z Kancelarią Adwokacką prowadzoną przez adwokata Bartosza Obrębskiego aby otrzymać profesjonalną pomoc prawną.

Adwokat Bartosz Obrębski

E - mail

adwokat.obrebski@gmail.com

Telefon

508 269 045

Ostatnie wpisy:

Znieważanie funkcjonariusza publicznego

Znieważanie funkcjonariusza. Przestępstwo znieważenia funkcjonariusza jest szczególną formą przestępstwa znieważenia. Jego znamiona są bardzo podobne, zaś zasadniczą różnicą jest to, iż może ono być skierowane tylko i wyłącznie przeciwko funkcjonariuszowi publicznemu.