Prawa Autorskie

Dochodzenie należności autorskich.

Pomagamy w dochodzeniu należności powstałych w związku z korzystaniem z praw autorskich przynależnych naszym Klientom. Oferujemy pomoc w dochodzeniu odszkodowań z tytułu niepodprawionego korzystani...

więcej

Pomoc prawna online

Nasza kancelaria oferuje Państwu możliwość skorzystania z pomocy prawnej na odległość. Udzielamy porad prawnych, przygotowujemy pisma, opinie, umowy - za pośrednictwem Internetu (online). Doradz...

więcej

Ochrona praw autorskich.

Oferujemy pomoc w ochronie zarówno majątkowych jak i niemajątkowych praw autorskich należących do Klienta. Przygotowujemy stosowne umowy, klauzule a w razie potrzeby prowadzimy spory sądowe mające ...

więcej

Sporządzanie umów licencyjnych i umów o przeniesienie praw autorskich.

Na zlecenie Klientów przygotowujemy lub analizujemy treść umów licencyjnych oraz przenoszących prawa autorskie. Proponujemy najbardziej optymalne rozwiązania dla Klienta chroniące z zabezpieczające...

więcej

Pomagamy w ochronie praw autorskich i praw pokrewnych przynależnych naszym Klientom. Zabezpieczamy interesy twórców.