Prawa Autorskie

Dochodzenie należności autorskich.

Pomagamy w dochodzeniu należności powstałych w związku z korzystaniem z praw autorskich przynależnych naszym Klientom. Oferujemy pomoc w dochodzeniu odszkodowań z tytułu niepodprawionego korzystania z praw autorskich lub z korzystania ponad przysługujące uprawnienia.

Ochrona praw autorskich.

Oferujemy pomoc w ochronie zarówno majątkowych jak i niemajątkowych praw autorskich należących do Klienta. Przygotowujemy stosowne umowy, klauzule a w razie potrzeby prowadzimy spory sądowe mające na celu ochronę praw twórcy.

Sporządzanie umów licencyjnych i umów o przeniesienie praw autorskich.

Na zlecenie Klientów przygotowujemy lub analizujemy treść umów licencyjnych oraz przenoszących prawa autorskie. Proponujemy najbardziej optymalne rozwiązania dla Klienta chroniące z zabezpieczające interes Klienta. W ramach zlecenia prowadzimy również negocjacje w imieniu klienta w celu zawarcia umowy na dogodnych warunkach.