Prawo Karne

Warunkowe umorzenie postępowania karnego

Czym jest warunkowe umorzenie postępowania karnego?   Warunkowe umorzenie postępowania karnego jest instytucją prawa karnego, którego istota sprowadza się do zawieszenia wymierzenia kary pr...

więcej

Kiedy przestępstwo się przedawnia ?

Kiedy przestępstwo się przedawnia? Odpowiedź na pytanie o przedawnienie przestępstwa wcale nie jest taka prosta jak by się to wydawało. Gdzie szukać odpowiedzi o przedawnienie przestępstwa? Regula...

więcej

Reprezentowanie pokrzywdzonego.

Reprezentujemy osoby pokrzywdzone przestępstwem w ramach postępowania przygotowawczego oraz sądowego w tym sporządzanie aktu oskarżenia. Przygotowujemy wnioski w tym wnioski dowodowe czy wniosek o ...

więcej

Bronienie w sparwach karnych.

Prowadzimy przygotowanie oraz prowadzenie obrony podejrzanego oraz oskarżonego (obwinionego) w procesie karnym przed wszystkimi instancjami Sądów powszechnych (Sądy Rejonowe, Sądy Okręgowe, Sądy Apela...

więcej

Sporządzenie pism procesowych.

Przygotowujemy pisma procesowe zarówno w toczących się postępowaniach karnych jak i pisma inicjujące te postępowania (zawiadomienie o popełnieniu popełnieniu czy akt oskarżenia). Przygotowujemy rów...

więcej

Bronimy Klientów w sprawach karnych oraz w sprawach o wykroczenia. Reprezentujemy również interesy pokrzywdzonego w postępowaniu przygotowawczym oraz przed Sądem.
Pomagamy w sporządzaniu pism procesowych w tym zażaleń czy apelacji. Przygotowujemy wnosi o warunkowe umorzenie postępowania czy inne wnioski składane przed Sądem w postępowaniu karnym. Naszym celem jest zadbanie o dobro Klienta i uzyskanie najkorzystniejszego dla Klienta orzeczenia.