Prawo Karne

Dozór elektroniczny

Czym jest dozór elektroniczny? Dozór elektroniczny stacjonarny System stacjonarnego dozoru elektronicznego jest instrumentem prawnym, pozwalającym na odbywanie przez osobę skazaną kary pozbawie...

więcej

Czym są groźby karalne ?

Groźby karalne Groźby karalne należą do kategorii tzw. gróźb bezprawnych. Stanowią one czyn zabroniony przez prawo karne, występujący w stosunkach międzyludzkich stosunkowo powszechnie.   ...

więcej

Uprowadzenie rodzicielskie

Uprowadzenie rodzicielskie Rodzicielskie uprowadzenie dziecka jest przestępstwem surowo zabronionym prze przepisy prawa karnego. Dopuszczającemu się go opiekunowi grozi nawet kara pozbawienia wolno...

więcej

Eksmisja sprawcy przemocy w rodzinie

Kiedy stosujemy nakaz opuszczenia lokalu? Stosowanie przemocy domowej jest przestępstwem surowo zabronionym przez polskie prawo karne. Jednak poza sankcjami wynikającymi z Kodeksu karnego, osobę, k...

więcej

Reprezentowanie pokrzywdzonego.

Reprezentujemy osoby pokrzywdzone przestępstwem w ramach postępowania przygotowawczego oraz sądowego w tym sporządzanie aktu oskarżenia. Przygotowujemy wnioski w tym wnioski dowodowe czy wniosek o ...

więcej

Obrona w sparwach karnych.

Obrony w sprawach karnych W swojej praktyce adwokackiej prowadzę postępowania karne dla Klientów podejrzanych lub oskarżonych o czyny karalne. Przygotowuję taktykę obrony oraz sporządzam&nbs...

więcej

Warunkowe umorzenie postępowania karnego

Czym jest warunkowe umorzenie postępowania karnego?   Warunkowe umorzenie postępowania karnego jest instytucją prawa karnego, którego istota sprowadza się do zawieszenia wymierzenia kary pr...

więcej

Sporządzenie pism procesowych.

Przygotowujemy pisma procesowe zarówno w toczących się postępowaniach karnych jak i pisma inicjujące te postępowania (zawiadomienie o popełnieniu popełnieniu czy akt oskarżenia). Przygotowujemy rów...

więcej

Środki zapobiegawcze

Czym są środki zapobiegawcze w postępowaniu karnym?   Środki zapobiegawcze są instrumentami prawnymi stosowanymi w ramach postępowania karnego, które służą uniemożliwieniu osobie podejrzane...

więcej

Tymczasowe aresztowanie

Co oto jest tymczasowe aresztowanie? Tymczasowe aresztowanie stanowi jeden z tzw. środków zapobiegawczych. Jest ono instrumentem prawnym o charakterze izolacyjnym, polegającym na osadzeniu podejrza...

więcej

Bronimy Klientów w sprawach karnych oraz w sprawach o wykroczenia. Reprezentujemy również interesy pokrzywdzonego w postępowaniu przygotowawczym oraz przed Sądem.
Pomagamy w sporządzaniu pism procesowych w tym zażaleń czy apelacji. Przygotowujemy wnosi o warunkowe umorzenie postępowania czy inne wnioski składane przed Sądem w postępowaniu karnym. Naszym celem jest zadbanie o dobro Klienta i uzyskanie najkorzystniejszego dla Klienta orzeczenia.