Prawo Pracy

Roszczenia pracownicze.

W ramach usługi pomagamy Klientom w egzekwowaniu praw pracowniczych w tym w dochodzeniu przywrócenia do pracy, odszkodowania czy uzyskania zaległego wynagrodzenia. Pomagamy dochodzić roszczeń zarów...

więcej

Ustalenie istnienia stosunku pracy.

Przygotowujemy Klienta do postępowania i przeprowadzamy w jego imieniu postępowania mające na celu ustalenie istnienia stosunku pracy. Adwokat Warszawa prawo pracy Kontakt pod numerem telefo...

więcej

Odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Pomagamy Klientom w dochodzeni odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Adwokat Warszawa prawo pracy Kontakt pod numerem telefonu 508269045 lub mail adwokat.obrebski@gma...

więcej

Pomagamy Klientom w sporach powstałych na tle prawa pracy oraz zabezpieczamy interesy Klientów poprzez sporządzania i analizowania umów.