Prawo Pracy

Roszczenia pracownicze.

W ramach usługi pomagamy Klientom w egzekwowaniu praw pracowniczych w tym w dochodzeniu przywrócenia do pracy, odszkodowania czy uzyskania zaległego wynagrodzenia. Pomagamy dochodzić roszczeń zarówno na drodze sądowej jak i w drodze polubownej.