Prawo Cywilne

Rozdzielność majątkowa (intercyza).

Czym jest rozdzielność majątkowa? Zasadą jest, że w chwili zawarcia związku małżeńskiego między małżonkami powstaje małżeński ustrój majątkowy określany jako ustawowa wspólność majątkowa. Zasada t...

więcej

Windykacja należności w tym postępowanie zabezpieczające oraz egzekucyjne.

Odzyskiwanie oraz zabezpieczanie odzyskania należności, w tym prowadzenie spraw zmierzających do uzyskania nakazu zapłaty lub wyroku. W ramach usługi reprezentujemy również wierzycieli w postępowan...

więcej

Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym.

Jak uzyskać nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym ? Postępowanie upominawcze jest jednym odrębnych rodzajów postępowania uregulowanych w przepisach kodeksu postępowania cywilnego. Jest to równi...

więcej

Doradztwo prawne.

W ramach usługi prowadzimy doradztwo prawne zarówno w ramach jednorazowych porad jak i stałej obsługi prawnej. Doradztwo obejmuje zakres szeroko pojętego prawa cywilnego w tym z zakresu prawa spadk...

więcej

Podział majątku wspólnego małżonków

Czym jest wspólny majątek małżonków i jak dokonać jego podziału? Najogólniej rzecz ujmując wszystko to co zostało nabyte wspólnie przez małżonków w trakcie trwania małżeństwa zalicza się do ich ma...

więcej

Reprezentowanie Klientów przed Sądami.

W ramach usługi oferujemy reprezentowanie Klientów przed wszystkimi instancjami Sądów powszechnych (Sądy Rejonowe, Sądy Okręgowe, Sądy Apelacyjne) oraz przed Sądem Najwyższym. Istnieje możliwość re...

więcej

Wyrok zaoczny

Kiedy Sąd może wydać wyrok zaoczny Zacznijmy od tego kiedy Sąd może wydać wyrok zaoczny. Kwestie tę w procedurze cywilnej ustawodawca uregulował w sposób stosunkowo precyzyjny. Otóż Sąd wyda wyrok ...

więcej

Wystosowywanie wezwań (w tym do zapłaty, do spełnienia świadczenia).

W ramach prowadzonej praktyki adwokackiej oferujemy Państwu prowadzenie pertraktacji w Państwa imieniu z dłużnikami (lub wierzycielami). Oferujemy również przedsądowe dochodzenie roszczeń, w tym wy...

więcej

Rygor natychmiastowej wykonalności.

Czym jest rygor natychmiastowej wykonalności ? Nadanie wyrokowi przez Sąd rygoru natychmiastowej wykonalności oznacza, że wyrok, mimo, iż nie jest jeszcze prawomocny, stanowi tytuł egzekucyjny. ...

więcej

Koronawirus (COVID-19) jako przyczyna rozwiązania umowy.

Czy wobec koronawirusa (COVID-19) istnieją uprawnienia do rezygnacji z wycieczek turystycznych ? Oczywiście tak. Ustawodawca wprost przewidział możliwość odstąpienia od umowy imprezy turystycznej (...

więcej

Pomagamy w dochodzeniu praw Klienta przed Sądem Cywilnym ze szczególnym uwzględnianiem indywidualnych potrzeb Klienta.
Przygotowujemy pisma procesowe (w tym pozwy, apelacja czy zażalenia) oraz przed procesowe (ugody, wezwania, wypowiedzenia).
W ramach tej dziedziny prawa przygotowujemy dla Klient umowy regulaminy statutu oraz prowadzimy negocjacje w celu zawarcia ugód.