Prawo Cywilne

Rozdzielność majątkowa (intercyza).

Czym jest rozdzielność majątkowa? Zasadą jest, że w chwili zawarcia związku małżeńskiego między małżonkami powstaje małżeński ustrój majątkowy określany jako ustawowa wspólność majątkowa. Zasada t...

więcej

Windykacja należności w tym postępowanie zabezpieczające oraz egzekucyjne.

Odzyskiwanie oraz zabezpieczanie odzyskania należności, w tym prowadzenie spraw zmierzających do uzyskania nakazu zapłaty lub wyroku. W ramach usługi reprezentujemy również wierzycieli w postępowan...

więcej

Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym.

Jak uzyskać nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym ? Postępowanie upominawcze jest jednym odrębnych rodzajów postępowania uregulowanych w przepisach kodeksu postępowania cywilnego. Jest to równi...

więcej

Podział majątku wspólnego

Na czym polega podział majątku wspólnego ? Orzeczenie przez sąd rozwodu, a więc ustanie związku małżeńskiego, rodzi szereg problemów, które powinny zostać uregulowane pod względem prawnym. Bez wątp...

więcej

Doradztwo prawne.

W ramach usługi prowadzimy doradztwo prawne zarówno w ramach jednorazowych porad jak i stałej obsługi prawnej. Doradztwo obejmuje zakres szeroko pojętego prawa cywilnego w tym z zakresu prawa spadk...

więcej

Jak unieważnić umowę kredytu we frankach ?

Unieważnienie umowy kredytu frankowego Klientów banków, którzy zdecydowali się na zaciągnięcie tzw. kredytu frankowego, spotkały bardzo duże trudności finansowe. Wiążą się one z gwałtownym wzrostem...

więcej

Podział majątku wspólnego małżonków

Czym jest wspólny majątek małżonków i jak dokonać jego podziału? Najogólniej rzecz ujmując wszystko to co zostało nabyte wspólnie przez małżonków w trakcie trwania małżeństwa zalicza się do ich ma...

więcej

Reprezentowanie Klientów przed Sądami.

W ramach usługi oferujemy reprezentowanie Klientów przed wszystkimi instancjami Sądów powszechnych (Sądy Rejonowe, Sądy Okręgowe, Sądy Apelacyjne) oraz przed Sądem Najwyższym. Istnieje możliwość re...

więcej

Wyrok zaoczny

Kiedy Sąd może wydać wyrok zaoczny Zacznijmy od tego kiedy Sąd może wydać wyrok zaoczny. Kwestie tę w procedurze cywilnej ustawodawca uregulował w sposób stosunkowo precyzyjny. Otóż Sąd wyda wyrok ...

więcej

Klauzula wykonalności.

Czym jest klauzula wykonalności ? Klauzula wykonalności jest niczym więcej jak urzędowym (sądowym) stwierdzeniem, że dany tytuł egzekucyjny (najczęściej: nakaz zapłaty, wyrok, akt notarialny) nada...

więcej

Pomagamy w dochodzeniu praw Klienta przed Sądem Cywilnym ze szczególnym uwzględnianiem indywidualnych potrzeb Klienta.
Przygotowujemy pisma procesowe (w tym pozwy, apelacja czy zażalenia) oraz przed procesowe (ugody, wezwania, wypowiedzenia).
W ramach tej dziedziny prawa przygotowujemy dla Klient umowy regulaminy statutu oraz prowadzimy negocjacje w celu zawarcia ugód.