Rozwody i sprawy rodzinne

Wysłuchanie dziecka w sprawie rodzinnej (rozwodowej).

Wysłuchanie dziecka przez Sąd w sprawie rodzinnej i rozwodowej. Każdy wyrok rozwodowy musi zawierać pewne obligatoryjne elementy. W wypadku, gdy z małżeństwa pochodzi małoletnie dziecko wyrok rozwo...

więcej

Opieka naprzemienna (piecza naprzemienna) nad dzieckiem po rozwodzie.

Naprzemienna opieka nad dzieckiem po rozwodzie Rozpad rodziny i rozwód rodziców to ogromny cios dla wszystkich, ale w tego rodzaju sytuacjach to dzieci powinny pozostać najważniejsze. Ich dobro i ...

więcej

Separacja.

Kiedy separacja? W przypadku orzeczenia separacji przez Sąd ustawodawca „złagodził” przesłanki takiego rozstrzygnięcia w stosunku do orzeczenia rozwodu. W omawianym przypadku musi nastąpić trwały ...

więcej

Reprezentowanie w sprawach innych niż rozwodowe

W ramach usługi oferujemy między innymi reprezentowanie w sprawach o ustalenie ojcostwa, ustalenie miejsca zamieszkania dziecka/kontaktów, o alimenty (w tym podwyższenie lub obniżenie alimentów). ...

więcej

Alimenty dla małżonka przed rozwodem.

Czy możliwe jest uzyskanie alimentów dla małżonka jeszcze przed orzeczeniem rozwodu? Na wstępie należy zaznaczyć, że polskie prawo rodzinne przewiduje możliwość domagania się świadczenia pieniężneg...

więcej

Zaprzeczenie ojcostwa.

Czym jest zaprzeczenie ojcostwa i kiedy jest ono możliwe ? Domniemanym rodzicom przysługuje prawo do podważania ojcostwa. Zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego jeżeli dziecko u...

więcej

Od czego zacząć rozwód ?

Zanim przystąpisz do wniesienia sprawy o rozwód musisz pomyśleć o kilku istotnych kwestiach. Przesłanki rozwodowe Po pierwsze należy zastanowić się czy faktycznie między małżonkami doszło do zu...

więcej

Rozwód z zagranicy

Czy możliwy jest rozwód z zagranicy ? Na pytanie czy rozwód można przeprowadzić mimo zamieszkiwania w innym niż Polska kraju odpowiedź jest w 100 % twierdząca. Oczywiście możliwych sytuacji jest...

więcej

Pozbawienie władzy rodzicielskiej.

Władza rodzicielska stanowi dla rodzica uprawnienie ale i obowiązek dbania o dobro dziecka. Na władzę rodzicielską składają się na nią przede wszystkim: - obowiązek wychowania dziecka, - obow...

więcej

Sparwy rozwodowe

Specjalizujemy się w sprawach rozwodowych. Pomagamy w bezpiecznym i pozytywnym przeprowadzeniu sprawy rozwodowej. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu wrażliwych postępowań jak...

więcej

Pomagamy w przeprowadzeniu postępowania rozwodowego oraz w innych sprawach rodzinnych (w tym alimenty, kontakty, miejsce zamieszkania).
W ramach praktyki pomagamy w przeprowadzeniu postępowań sądowych jak również w negocjacjach mających na celu zawarcie ugód w tym ugód alimentacyjnych.