Rozwody i sprawy rodzinne

Podział majątku dorobkowego

W ramach usługi oferujemy przygotowanie i prowadzenie spraw z zakresu podziału majątku wspólnego małżonków. W ramach pomocy prawnej przygotowujemy niezbędne dokumenty do Sądu oraz dokonujemy analizy mającej na celu ustalenie składu i wartości majątku wspólnego. Jako Kancelaria adwokacka mieszcząca się w Warszawie prowadzimy sprawy na terenie Warszawy ale również na terenie całej Polski.

Alimenty

W ramach usługi oferujemy sporządzenie pozwu oraz prowadzenie sprawy o alimenty w tym o ich podwyższenie lub zmniejszenie. Oferujemy również prowadzenie spraw o wygaśniecie obowiązku alimentacyjnego.

Przygotowywanie pism procesowych

W ramach usługi oferujemy między innymi przygotowanie pism procesowych takich jak: pozwy np. o alimenty, rozwodowe, apelacje, zażalenia, wnioski oraz inne pisma procesowe.

Reprezentowanie w sprawach innych niż rozwodowe

W ramach usługi oferujemy między innymi reprezentowanie w sprawach o ustalenie ojcostwa, ustalenie miejsca zamieszkania dziecka/kontaktów, o alimenty (w tym podwyższenie lub obniżenie alimentów).

Rozwód

W ramach usługi oferujemy między innymi przygotowanie Klienta do prowadzenia sprawy o rozwód, w tym przygotowanie pozwu (lub odpowiedzi na pozew), wniosków dowodowych, wniosków o zabezpieczenie (np. zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem, zabezpieczenie alimentów na czas procesu). Na podstawie przedstawionego przez Klienta stanu faktycznego oraz materiału ustalamy istnienie przesłanek rozwodowych oraz dokonujemy analizy istnienia winy w rozpadzie pożycia małżeńskiego. Kancelaria mieści się na terenie Warszawy (Saska Kępa) co ułatwia kontakt z Klientem oraz reprezentowanie przed Sądami.

Reprezentowanie w sprawach rodzinnych

W ramach usługi oferujemy reprezentowanie Klientów przed Sądami we wszelkich sprawach o charakterze rodzinnym, w tym miedzy innymi w sprawach rozwodowych, sprawach o alimenty, sprawach o ustalenie kontaktów z dzieckiem.