Rozwody i sprawy rodzinne

Rozdzielność majątkowa (intercyza).

Czym jest rozdzielność majątkowa? Zasadą jest, że w chwili zawarcia związku małżeńskiego między małżonkami powstaje małżeński ustrój majątkowy określany jako ustawowa wspólność majątkowa. Zasada t...

więcej

Eksmisja sprawcy przemocy w rodzinie

Kiedy stosujemy nakaz opuszczenia lokalu? Stosowanie przemocy domowej jest przestępstwem surowo zabronionym przez polskie prawo karne. Jednak poza sankcjami wynikającymi z Kodeksu karnego, osobę, k...

więcej

Podział majątku wspólnego

Na czym polega podział majątku wspólnego ? Orzeczenie przez sąd rozwodu, a więc ustanie związku małżeńskiego, rodzi szereg problemów, które powinny zostać uregulowane pod względem prawnym. Bez wątp...

więcej

Wina w rozwodzie a opieka nad dziećmi

Wina a opieka nad dziećmi Orzeczenie przez Sąd rozwodu powoduje konieczność uregulowania spraw związanych z opieką nad małoletnimi dziećmi stron. Część rodziców postanawia wnieść pozew o rozwód z o...

więcej

Separacja w polskim prawie rodzinnym.

Kiedy separacja? W przypadku orzeczenia separacji przez Sąd ustawodawca „złagodził” przesłanki takiego rozstrzygnięcia w stosunku do orzeczenia rozwodu. W omawianym przypadku musi nastąpić trwały ...

więcej

Umowa konkubencka

Umowa o konkubinacie Osoby które z różnych przyczyn nie chcą lub nie mogą zawrzeć regulowanego prawem rodzinnym małżeństwa, są w stanie określić warunki związku w jakim pozostają- w tzw. umowie ko...

więcej

Małżeńskie ustroje majątkowe.

Czym są małżeńskie ustroje majątkowe Ustawodawca określając zasady dotyczące funkcjonowania małżeństwa nie pominął także kwestii finansowych. Kodeks rodzinny i opiekuńczy reguluje tak zwane mał...

więcej

Jak przebiega rozstrzyganie o istotnych sprawach dziecka? – art. 97 kro

Rozstrzyganie o istotnych sprawach dziecka (art. 97 kro) Rodzice w ramach wykonywania swojej władzy rodzicielskiej podejmują decyzje dotyczące najważniejszych spraw dziecka. Aby było to w pełni zgo...

więcej

Opieka naprzemienna (piecza naprzemienna) nad dzieckiem po rozwodzie.

Naprzemienna opieka nad dzieckiem po rozwodzie Rozpad rodziny i rozwód rodziców to ogromny cios dla wszystkich, ale w tego rodzaju sytuacjach to dzieci powinny pozostać najważniejsze. Ich dobro i ...

więcej

Czy istnieje maksymalny wiek, do którego płaci się alimenty na dziecko?

Do kiedy obowiązek płacenia alimentów na dziecko ? Istnieje kilka nieprawdziwych teorii na temat tego, do kiedy rodzice są zobowiązani do płacenia alimentów na dziecko. Niektóre z nich mówią, że ob...

więcej

Sprawy rodzinne w tym rozwody

Pomagamy w przeprowadzeniu postępowania rozwodowego oraz w innych sprawach rodzinnych (w tym alimenty, kontakty, miejsce zamieszkania).

W ramach praktyki pomagamy w przeprowadzeniu postępowań sądowych jak również w negocjacjach mających na celu zawarcie ugód, w tym ugód alimentacyjnych.

Ponieważ sprawy rodzinne związane są z niezwykle wrażliwą materią do każdej prowadzonej sprawy podchodzimy indywidualnie aby zapewnić Klientom komfort w i tak już niekiedy trudnych sytuacjach życiowych .