Rozwody i sprawy rodzinne

Rozwód z obcokrajowcem (cudzoziemcem)

Rozwód z cudzoziemcem W dzisiejszych czasach małżeństwa osób będących obywatelami równych państw nie jest niczym nadzwyczajnym. Skoro, zatem istnieje możliwość zawierania to oczywiste jest również...

więcej

Separacja.

Kiedy separacja? W przypadku orzeczenia separacji przez Sąd ustawodawca „złagodził” przesłanki takiego rozstrzygnięcia w stosunku do orzeczenia rozwodu. W omawianym przypadku musi nastąpić trwały ...

więcej

Wysłuchanie dziecka w sprawie rodzinnej (rozwodowej).

Wysłuchanie dziecka przez Sąd w sprawie rodzinnej i rozwodowej. Każdy wyrok rozwodowy musi zawierać pewne obligatoryjne elementy. W wypadku, gdy z małżeństwa pochodzi małoletnie dziecko wyrok rozwo...

więcej

Kara za utrudnianie kontaktów z dzieckiem.

Co zrobić gdy drugi rodzić utrudnia nam kontakty z dzieckiem ? W sytuacji uporczywego utrudniania kontaktów z dzieckiem przez drugiego rodzica może zwrócić się do Sądu o jego ukaranie. Ukaranie pol...

więcej

Reprezentowanie w sprawach innych niż rozwodowe

W ramach usługi oferujemy między innymi reprezentowanie w sprawach o ustalenie ojcostwa, ustalenie miejsca zamieszkania dziecka/kontaktów, o alimenty (w tym podwyższenie lub obniżenie alimentów). ...

więcej

Alimenty dla małżonka przed rozwodem.

Czy możliwe jest uzyskanie alimentów dla małżonka jeszcze przed orzeczeniem rozwodu? Na wstępie należy zaznaczyć, że polskie prawo rodzinne przewiduje możliwość domagania się świadczenia pieniężneg...

więcej

Pozbawienie władzy rodzicielskiej.

Władza rodzicielska stanowi dla rodzica uprawnienie ale i obowiązek dbania o dobro dziecka. Na władzę rodzicielską składają się na nią przede wszystkim: - obowiązek wychowania dziecka, - obow...

więcej

Kiedy małżeństwo może zostać unieważnione?

Jeśli małżeństwo zostało zawarte w okolicznościach, które uniemożliwiają pełnomocne zawarcie takiego aktu, lub jeśli dokumenty, stwierdzające zawarcie małżeństwa zostały podpisane przez osoby, niemają...

więcej

Rozdzielność majątkowa (intercyza).

Czym jest rozdzielność majątkowa? Zasadą jest, że w chwili zawarcia związku małżeńskiego między małżonkami powstaje małżeński ustrój majątkowy określany jako ustawowa wspólność majątkowa. Zasada t...

więcej

Zaprzeczenie ojcostwa.

Domniemanym rodzicom przysługuje prawo do podważania ojcostwa. Zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego jeżeli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa albo przed upływem trz...

więcej

Pomagamy w przeprowadzeniu postępowania rozwodowego oraz w innych sprawach rodzinnych (w tym alimenty, kontakty, miejsce zamieszkania).