Rozwody i sprawy rodzinne

Rozdzielność majątkowa (intercyza).

Czym jest rozdzielność majątkowa? Zasadą jest, że w chwili zawarcia związku małżeńskiego między małżonkami powstaje małżeński ustrój majątkowy określany jako ustawowa wspólność majątkowa. Zasada t...

więcej

Separacja w polskim prawie rodzinnym.

Kiedy separacja? W przypadku orzeczenia separacji przez Sąd ustawodawca „złagodził” przesłanki takiego rozstrzygnięcia w stosunku do orzeczenia rozwodu. W omawianym przypadku musi nastąpić trwały ...

więcej

Małżeńskie ustroje majątkowe.

Czym są małżeńskie ustroje majątkowe Ustawodawca określając zasady dotyczące funkcjonowania małżeństwa nie pominął także kwestii finansowych. Kodeks rodzinny i opiekuńczy reguluje tak zwane mał...

więcej

Opieka naprzemienna (piecza naprzemienna) nad dzieckiem po rozwodzie.

Naprzemienna opieka nad dzieckiem po rozwodzie Rozpad rodziny i rozwód rodziców to ogromny cios dla wszystkich, ale w tego rodzaju sytuacjach to dzieci powinny pozostać najważniejsze. Ich dobro i ...

więcej

Czy istnieje maksymalny wiek, do którego płaci się alimenty na dziecko?

Do kiedy obowiązek płacenia alimentów na dziecko ? Istnieje kilka nieprawdziwych teorii na temat tego, do kiedy rodzice są zobowiązani do płacenia alimentów na dziecko. Niektóre z nich mówią, że ob...

więcej

Alimenty na dziecko.

Kiedy Sąd orzeka alimenty na rzecz dziecka ? Kto jest zobowiązany do płacenia alimentów na dziecko? Zasadą jest istnienie obowiązku rodziców zapewnienia dziecku środków utrzymania do czasu, aż ...

więcej

Kiedy małżeństwo może zostać unieważnione?

Jak unieważnić małżeństwo ? Jeśli małżeństwo zostało zawarte w okolicznościach, które uniemożliwiają pełnomocne zawarcie takiego aktu, lub jeśli dokumenty, stwierdzające zawarcie małżeństwa zostały...

więcej

Koronawirus, a kontakty rodzica z dzieckiem.

Jak powinny odbywać się kontakty z dzieckiem w czasie trwania epidemii koronawirusa (COVID-19). W obecnie panującej w Polsce epidemii pojawił się między innymi problem z wykonywaniem osobistych kon...

więcej

Rozwód z eksmisją.

Kiedy możliwa jest eksmisja w wyroku rozwodowym ? W przypadku gdy małżonkowie w trakcie postępowania rozwodowego zamieszkują razem, Sąd w wyroku rozwodowym orzeka o sposobie korzystania mieszkania,...

więcej

Jakie dowody przedstawić w sprawie rozwodowej?

Dowody w sprawie rozwodowej Przesłuchanie stron jako dowód w sprawie rozwodowej Przede wszystkim należy pamiętać aby samemu dobrze przygotować się do sprawy (w istocie dowód z przesłuchania str...

więcej

Pomagamy w przeprowadzeniu postępowania rozwodowego oraz w innych sprawach rodzinnych (w tym alimenty, kontakty, miejsce zamieszkania).
W ramach praktyki pomagamy w przeprowadzeniu postępowań sądowych jak również w negocjacjach mających na celu zawarcie ugód w tym ugód alimentacyjnych.