Rozwody i sprawy rodzinne

Wysłuchanie dziecka w sprawie rodzinnej (rozwodowej).

Wysłuchanie dziecka przez Sąd w sprawie rodzinnej i rozwodowej. Każdy wyrok rozwodowy musi zawierać pewne obligatoryjne elementy. W wypadku, gdy z małżeństwa pochodzi małoletnie dziecko wyrok rozwo...

więcej

Kontakty z dzieckiem.

Jak zadbać o kontakty z dzieckiem? Wnosząc pozew o rozwód albo odpowiadając na taki pozew warto już na tym etapie przemyśleć kwestie ustalenia kontaktów z dzieckiem (dziećmi) po rozstaniu. Nale...

więcej

Wypłata wynagrodzenia do rąk drugiego małżonka.

Możliwość nakazania wypłaty wynagrodzenia do rąk drugiego małżonka. Gdy jednen z małżonków nie chce partycypować w kosztach utrzymania rodziny, a otrzymuje wynagrodzenie za pracę lub z innych ...

więcej

Separacja.

Kiedy separacja? W przypadku orzeczenia separacji przez Sąd ustawodawca „złagodził” przesłanki takiego rozstrzygnięcia w stosunku do orzeczenia rozwodu. W omawianym przypadku musi nastąpić trwały ...

więcej

Reprezentowanie w sprawach innych niż rozwodowe

W ramach usługi oferujemy między innymi reprezentowanie w sprawach o ustalenie ojcostwa, ustalenie miejsca zamieszkania dziecka/kontaktów, o alimenty (w tym podwyższenie lub obniżenie alimentów). ...

więcej

Alimenty dla małżonka przed rozwodem.

Czy możliwe jest uzyskanie alimentów dla małżonka jeszcze przed orzeczeniem rozwodu? Na wstępie należy zaznaczyć, że polskie prawo rodzinne przewiduje możliwość domagania się świadczenia pieniężneg...

więcej

Rozwód z obcokrajowcem (cudzoziemcem)

Rozwód z cudzoziemcem W dzisiejszych czasach małżeństwa osób będących obywatelami równych państw nie jest niczym nadzwyczajnym. Skoro, zatem istnieje możliwość zawierania to oczywiste jest również...

więcej

Pozbawienie władzy rodzicielskiej.

Władza rodzicielska stanowi dla rodzica uprawnienie ale i obowiązek dbania o dobro dziecka. Na władzę rodzicielską składają się na nią przede wszystkim: - obowiązek wychowania dziecka, - obow...

więcej

Sparwy rozwodowe

Specjalizujemy się w sprawach rozwodowych. Pomagamy w bezpiecznym i pozytywnym przeprowadzeniu sprawy rozwodowej. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu wrażliwych postępowań jak...

więcej

Majątek wspólny małżonków (co wchodzi w skład ?)

Ustawodawca postanowił poza stosunkami osobistymi małżonków uregulować także stosunki majątkowe panujące w małżeństwie. Stąd też zasadą jest, że z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonk...

więcej

Pomagamy w przeprowadzeniu postępowania rozwodowego oraz w innych sprawach rodzinnych (w tym alimenty, kontakty, miejsce zamieszkania).
W ramach praktyki pomagamy w przeprowadzeniu postępowań sądowych jak również w negocjacjach mających na celu zawarcie ugód w tym ugód alimentacyjnych.