Spadki i postępowania spadkowe

Sprawy o zachowek

W ranach usługi oferujemy przygotowanie pism procesowych oraz przeprowadzenie postępowania mającego na celu uzyskanie przez Klienta zachowku. W ramach pomocy prawnej przygotowujemy Klienta do przeprowadzenia postępowania oraz przeprowadzamy kompleksową analizę pozwalająca ustalić wartość zachowku.

Podział majątku spadkowego

W ramach usługi oferujemy przygotowanie pism procesowych oraz przeprowadzenie postępowania mającego na celu wydanie postanowienia o dokonaniu podziału spadku. W ramach pomocy prawnej Klienta do przeprowadzenia postępowania jak również dokonujemy kompleksowej analizy materiału pozwalającej na ocenę wartości i składników spadku podlegającego podziałowi.
Jako Kancelaria adwokacka mieszcząca się w Warszawie prowadzimy sprawy na terenie Warszawy jak również na terenie całej Polski.

Postepowanie o stwierdzenie nabycia spadku

W ranach usługi oferujemy przygotowanie pism procesowych oraz przeprowadzenie postępowania mającego na celu wydanie postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku. W ramach pomocy prawnej dokonujemy analizy przedstawionych dokumentów w celu określenia prawidłowego kręgu spadkobierców, składu spadku oraz wskazujemy najlepsze dla Klienta rozwiązanie w tym rekomendujemy przyjęcie lub odrzucenie spadku. Prowadzimy sprawy na terenie Warszawy oraz poza jej granicami.