Spadki i postępowania spadkowe

Postepowanie o stwierdzenie nabycia spadku.

W ranach usługi oferujemy przygotowanie pism procesowych oraz przeprowadzenie postępowania mającego na celu wydanie postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku. W ramach pomocy prawnej dokonujemy a...

więcej

Uznanie za niegodnego dziedziczenia oraz unieważnienie testamentu.

W ramach usługi prowadzimy sprawy mające na celu uznanie osoby powołanej do dziedziczenia za niegodną. Prowadzimy również postępowania mające na celu unieważnienie testamentu w razie wystąpienia wą...

więcej

Podział majątku spadkowego.

W ramach usługi oferujemy przygotowanie pism procesowych oraz przeprowadzenie postępowania mającego na celu wydanie postanowienia o dokonaniu podziału spadku. W ramach pomocy prawnej Klienta do prz...

więcej

Zachowek

Zachowek jest instytucją prawa spadkowego, mającą na celu ochronę najbliższych krewnych spadkodawcy, przed dokonywaniem przez niego rozporządzeń swoim majątkiem, które byłyby sprzeczne z ich interesam...

więcej

Dział spadku

Jak odbywa się dział spadku ? Dział spadku ma na celu zniesienie wspólności majątku spadkowego i wskazanie, jakie poszczególne, wchodzące w jego skład przedmioty majątkowe przypadną na wyłączną wła...

więcej

Sprawy o zachowek.

W ranach usługi oferujemy przygotowanie pism procesowych oraz przeprowadzenie postępowania mającego na celu uzyskanie przez Klienta zachowku. W ramach pomocy prawnej przygotowujemy Klienta do przep...

więcej

Stwierdzenie nabycia spadku

Czym jest stwierdzenie nabycia spadku?   Stwierdzenie nabycia spadku jest instytucją prawa cywilnego, której celem jest prawne potwierdzenie stanu majątkowego spadkobiercy, oraz kręgu spadk...

więcej

Pomagamy w przeprowadzeniu postępowania spadkowego oraz w podziale majątku spadkowego.
W ramach praktyki adwokackiej przeprowadzamy postępowania mające na celu między innymi stwierdzenia nabycia spadku, unieważnienie testamentu czy dokonanie podziału spadku.